Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:16
TÝŽDEŇ:258
CELKOM:248880

Navigácia

Obsah

Užitočné informácie

Povinnosti občanov v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:
Občan – fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je na rozdiel od bežného občana, povinný vyžiadať si súhlas na každé spaľovanie odpadu od príslušného okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Samozrejme, že spaľovať môže iba netoxické materiály (drevo,papier a pod., nie však gumu, plasty a pod.).

Všetci občania sú povinní:

a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
c) bez zbytočného odkladu ohlásiť na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie
d) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

Priestupky (§ 61 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)

  • za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 100 EUR (3 000 Sk
  • za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 166EUR (5 000 Sk),
  • za vypaľovanie porastov, odpadov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 333 EUR (10 000 Sk)
  • Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu dostať pokuty až do výšky 33195 EUR (1 milióna korún).